TimeSparker资讯

网飞将拍摄世界杯纪录剧集:聚焦梅西的夺冠之旅

网飞将拍摄世界杯纪录剧集:聚焦梅西的夺冠之旅

转载

Julian

2023-01-13


继F1、网球、高尔夫、自行车后,网飞再扩展体育项目,将打造一部足球纪录剧集,聚焦前不久结束的卡塔尔世界杯。包含32支参赛球队的独家幕后花絮,梅西带领阿根廷夺冠的旅程等。

网飞将拍摄世界杯纪录剧集:聚焦梅西的夺冠之旅

剧集将于今年晚些时候上线,敬请期待!​​

网飞将拍摄世界杯纪录剧集:聚焦梅西的夺冠之旅

网飞将拍摄世界杯纪录剧集:聚焦梅西的夺冠之旅

转载 Gamersky

标签

世界杯