TimeSparkerNews

"New Kamen Rider" IMAX poster released March 18 in Japan

"New Kamen Rider" IMAX poster released March 18 in Japan

Julian

2023-03-10


Anno Hideaki supervised and directed "New Kamen Rider" released the IMAX version poster.

"New Kamen Rider" starring Ikematsu Sosuke, Hamabe Minami and Hashimoto Yu, Nishino Nanase, Moriyama Mirai, Tsukamoto Shinya, Tezuka Tsukasa, Matsuo Suzuki will also star, the film will be released in Japan on March 18 release.

"New Kamen Rider" IMAX poster released March 18 in Japan