TimeSparkerNews

Box Office of 'The First Seal' Exceeds 300 Million Yuan on Its Fourth Day of Release

Box Office of 'The First Seal' Exceeds 300 Million Yuan on Its Fourth Day of Release

Julian

2023-07-23


Directed by Wushan and featuring a star-studded cast including Fei Xiang, Li Xuejian, Huang Bo, Yu Shi, Chen Muchi, Naran, Cisha, Wu Yafan, Xia Yu, Yuan Quan, Wang Luoyong, Hou Wenyuan, Huang Xiyin, Li Yunrui, Yang Ke, and Chen Kun, the movie is now in theaters.

Box Office of 'The First Seal' Exceeds 300 Million Yuan on Its Fourth Day of Release


Relations